Hulpverlening

Over het algemeen zijn basisscholen mijn opdrachtgevers en worden ouders betrokken bij de diagnostiek en/of begeleiding, welke op school plaatsvindt. Mocht er reden voor zijn om dit in de thuissituatie te laten plaatsvinden, dan is dit eventueel mogelijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om oudergesprekken, individuele kindgesprekken/ coaching, hulp bij rouw, verlies of scheiding.

De hulpverlening vindt in dit geval bij u thuis plaats (of eventueel op school) en met uw toestemming wordt school op de hoogte gebracht. Op deze manier wordt de link met de onderwijssituatie gelegd, wat in veel gevallen zeer wenselijk is en de effectiviteit ten goede zal komen. Is school de opdrachtgever, dan worden de kosten veelal via een arrangement vergoed. Bent u als ouder of verzorger de opdrachtgever, dan zijn de kosten niet gedekt en zult u de factuur zelf moeten betalen. Ik heb geen overeenkomsten met zorgverzekeraars of de gemeente.