Hulpverlening

De hulpverlening die geboden kan worden, is gericht op de kinderen in de thuissituatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om oudergesprekken, individuele kindgesprekken/ coaching, hulp bij rouw, verlies of scheiding.

De hulpverlening vindt bij u thuis plaats (of eventueel op school) en met uw toestemming wordt school op de hoogte gebracht. Op deze manier wordt de link met de onderwijssituatie gelegd, wat in veel gevallen zeer wenselijk is en de effectiviteit ten goede zal komen.