Ouderbegeleiding

Als ouder en orthopedagoog weet ik hoe vaak je onzeker kan zijn over de ontwikkeling van je kind. Je kunt je zorgen maken over bepaald gedrag, of je eigen handelen wel goed is, hoe je gedrag invloed heeft op je kind en behoefte hebben aan extra ondersteuning of een luisterend oor. De ouderbegeleiding richt zich op dit soort vragen en onzekerheden. Ook kan ik helpen bij het vinden van andersoortige steun (bijvoorbeeld bij vermoedens van psychische/ psychiatrische problematiek) of kan ik u bijstaan in gesprekken op school wanneer u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat deze uw zorgen om uw kind niet onderkent. Het doel van deze gesprekken is dat de ouder zich competenter voelt en het kind hierdoor een positieve ontwikkeling door kan maken.