Gescheiden ouders

Wanneer u gaat scheiden of gescheiden bent, kan de kind- en ouderbegeleiding hierop gericht zijn. Gesprekken kunnen dan samen of apart met ouders en/of kind worden gevoerd. Deze gesprekken hebben een ander doel: het zorgen voor een veilige, rustige en stabiele leefsituatie voor het kind.

 De gesprekken vinden, indien mogelijk, bij u thuis plaats.

Deze websites kunnen u verder helpen, indien u hulp zoekt voor uw kind in groepsverband en/of waar het kind zelf contact kan zoeken met lotgenoten:

villapinedo.nl

kiesamsterdam.nl

 Zie tarieven voor meer informatie.