Gescheiden ouders

Wanneer u gaat scheiden of gescheiden bent, kan de kind- en ouderbegeleiding hierop gericht zijn. Gesprekken kunnen dan samen of apart met ouders en/of kind worden gevoerd. Deze gesprekken hebben een ander doel: het zorgen voor een veilige, rustige en stabiele leefsituatie voor het kind. Voor kinderen van 6-8 jaar bied ik een training aan: Dappere Dino’s.

 De gesprekken vinden, indien mogelijk, bij u thuis plaats. In overleg kan dit ook ’s avonds.

 Zie tarieven voor meer informatie.