Beter Bij de Les

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar.

Herkent u dit bij uw leerling?

 • Informatie gaat het ene oor in en het andere oor uit;
 • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’;
 • Kan maar moeilijk beginnen aan het werk;
 • Is na twee instructies de eerste alweer vergeten;
 • Eenmaal begonnen aan het werk haakt hij/zij vaak halverwege af.

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

“Ik merk dat ik nu ook in de klas dingen beter kan onthouden. Bijvoorbeeld als de juf een instructie heeft gegeven, kan ik nu sneller aan de slag” Joris, 10 jaar

Kosten

Een training bestaat uit 25 individuele sessies die binnen 6 weken worden voltooid. De kosten voor een volledige training bedragen €1.750,- (inclusief ouder- en leerkrachtcontact, exclusief werkboek en eventueel vooronderzoek) per leerling. Indien een school meerdere leerlingen aanmeldt of een aangepaste training wordt gegeven, kan een korting van toepassing zijn.

Financiering

Het is aan school (en evt. ouders) om te bepalen hoe de training gefinancierd wordt. In de praktijk blijkt de training vaak vanuit een zorgarrangement of door ouders en school samen te worden bekostigd.

Praktisch

De sessies dienen minimaal vier á vijf keer per week plaats te vinden. Een sessie duurt 45-60 minuten. De sessie kan tijdens of na schooltijd worden gepland. De training wordt liefst niet onderbroken door een vakantie.

>> Omdat ik zelf geen vier a vijf keer per week voor enkele sessies naar een school kan reizen, zal ik, indien beschikbaar, met een co-trainer samenwerken.

Meer informatie

Kinderen krijgen meer inzicht in hun leergedrag

Het doel van Beter bij de les is om leervaardigheden te verbeteren, het inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden. Aan de hand van een werkboekje, opdrachten en luistermateriaal wordt op een speelse manier getraind.

Het Werkboek van Beter bij de les is de leidraad voor de training, het bevat oefeningen die de kinderen leuk vinden om te doen en het boek is aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd.

Kernvaardigheden bij het leren

Vijf kernvaardigheden zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak, deze worden met Beter bij de les getraind:

 1. Gerichte aandacht
 2. Planning en initiatie
 3. Verdeelde aandacht en werkgeheugen
 4. Doel- en taakgericht gedrag
 5. Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren

De training aan de leerling

De vijf kernvaardigheden die hiervoor zijn genoemd, zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak. Deze kernvaardigheden worden tijdens de trainingssessies getraind.

Iedere trainingssessie heeft een vaste volgorde, waarbij de volgende elementen aangeboden worden:

 • Psycho-educatie (voorlichting) middels een luisterboek
 • Neuropsychologische oefening
 • Schoolse oefening
 • Drie adaptieve werkgeheugenoefeningen
 • De zin van de dag

De training vindt plaats op school. Voorafgaand aan de training heeft de trainer een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens de trainingsperiode speelt de leerkracht een actieve rol bij het leerproces van het kind en houdt aan de hand van observatielijsten, die met de trainer worden besproken, het gedrag van het kind bij.

Na afloop van de training ontvangt het kind een geprinte herinneringskaart waar de weekthema’s en alle breinbandieten (strategieën) en breinbewakers (valkuilen) op genoemd staan die tijdens de psycho-educatie zijn geïntroduceerd. Dit dient als ondersteuning voor het kind na de training, zodat het kan terugkijken op de geleerde vaardigheden.

Naast de leerkracht worden ook de ouders/verzorgers van het kind bij de training betrokken door middel van een drietal voorlichtingsbijeenkomsten. In deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt er uitleg gegeven over executieve functies en de rol daarvan in het onderwijs. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de inhoud van de training en hoe ouders thuis het oefenen met de vaardigheden kunnen voortzetten.

Programma

– 25 individuele sessies onder begeleiding van een trainer op school.

Gedurende die sessies wordt het kind aan de hand van een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op een speelse manier getraind in het toepassen van vaardigheden die belangrijk zijn bij het goed kunnen uitvoeren van een taak.

Doel van de training

 • Leerling leert executieve functies (EF)-vaardigheden & strategieën aan die nodig zijn voor het leren
 • Verbeteren van het werkgeheugen
 • Meer inzicht verkrijgen in het leergedrag
 • Stimuleren van het leergedrag

Leerling

 • Er zijn 25 individuele trainingssessies van ca. 45-60 minuten
 • De trainingssessies vinden plaats op school
 • Generalisatie naar de klas staat centraal

Training

 • Er is een rustige ruimte nodig
 • Voor-en nameting a.d.h.v. beoordelingsschaal

Leerkracht

 • Handleiding EF in de klas
 • 3 trainingssessies EF in de klas (facultatief)
 • Observeert, activeert en registreert

Het wetenschappelijk onderzoeksartikel van Beter bij de les verscheen in juli 2015 in het wetenschappelijke tijdschrift: Frontiers of psychology.