Over mij

Birgit Thomas – eigenaresse van KindAdvies Amsterdam

Als orthopedagoog richt ik mij op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij ga ik uit van de drie basisbehoeften van een kind: competentie, autonomie en relatie (Stevens). Daarnaast wordt het systeem van een kind altijd betrokken bij de aanmelding; ouders/ verzorgers, school en andere personen die dichtbij het kind staan, hebben immers allen invloed op zijn of haar ontwikkeling.

In mijn werk ben ik de afgelopen jaren in aanraking gekomen met kinderen die allerlei verschillende problemen tegenkwamen in het leven: problemen die door lichamelijke of psychische klachten werden veroorzaakt, problemen die door opvoeding werden veroorzaakt, en problemen die door bijvoorbeeld een (vecht)scheiding werden veroorzaakt. Ik hou mij bezig met het begeleiden en ondersteunen van deze kinderen, hun ouders en de leerkrachten, zodat de ontwikkeling een zo goed mogelijk vervolg kan hebben en de situatie voor het kind zo optimaal mogelijk wordt. Dit doe ik al jaren met veel liefde: ieder kind verdient een zo zorgeloos mogelijke jeugd!