Over mij

Birgit Thomas – eigenaresse van KindAdvies Amsterdam

Als orthopedagoog richt ik mij op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij ga ik uit van de drie basisbehoeften van een kind: competentie, autonomie en relatie (Stevens, lees hier meer over). Daarnaast wordt het systeem van een kind altijd betrokken bij de aanmelding; ouders/ verzorgers, school en andere personen die dichtbij het kind staan, hebben immers allen invloed op zijn of haar ontwikkeling.

In mijn werk ben ik de afgelopen 16 jaar in aanraking gekomen met kinderen die allerlei verschillende problemen tegenkwamen in het leven: lichamelijke of psychische klachten, een ingewikkelde thuissituatie of een moeilijke onderwijssituatie. Meestal staan deze problemen niet op zichzelf maar is het een opeenstapeling van verschillende (risico)factoren die samen voor het probleem zorgen. Kinderen zijn zeer veerkrachtig en kunnen, door de beschermende factoren die veelal ook aanwezig zijn in hun leven, een heleboel moeilijkheden zelf of met weinig hulp doorstaan en weerstaan. Ik hou mij bezig met het begeleiden en ondersteunen van de kinderen die wankelen; de problemen niet meer zelf of met hun omgeving op kunnen lossen. Hierbij is het betrekken van de ouders en de leerkrachten van onschatbare waarde, om de situatie voor het kind zo optimaal mogelijk te maken. Dit doe ik al jaren met veel liefde: ieder kind verdient een zo zorgeloos mogelijke jeugd!