Onderwijsondersteuning

Scholen kunnen mij o.a. inhuren voor:

  • Klassenobservaties & advisering
  • Deelname aan het ondersteuningsteam/ zorgteam van de school
  • Ondersteuning bij het opstellen van IHP’s/OPP’s/ groeidocumenten
  • Ondersteuning bij het aanvragen van onderwijsarrangementen/ TLV’s
  • Adviseren van intern begeleiders en leerkrachten
  • Leerlingbegeleiding & remedial teaching
  • Capaciteitenonderzoek (Tarieven)

Kosten: in overleg, afhankelijk van de opdracht.
Reiskosten: tot 10 km gratis, daarna 0,23 cent per kilometer.