Sociaal en/of Emotioneel onderzoek

Bij kinderen tussen de 6 en 16 jaar waar vragen zijn over de sociale- en/of emotionele ontwikkeling, kan hier onderzoek naar worden gedaan. Dit onderzoek bestaat uit bijvoorbeeld vragenlijsten, observaties en gesprekken. Er zal geen diagnose worden gesteld, het onderzoek zal zich richten op wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Kosten: afhankelijk van de vraagstelling en benodigde onderzoeksmiddelen. Intake (max. 45 min.) is gratis. Het intake- en adviesgesprek kan, indien gewenst, bij u thuis plaatsvinden. In bijna alle gevallen is het  wenselijk om de school bij dit onderzoek te betrekken. Uiteraard gebeurt dit enkel met toestemming van ouders.