Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan kinderen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is gericht op het leerproces, meestal taal of rekenen.

 Deze hulp bestaat uit:

  • individuele begeleiding
  • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • een plan maken dat in de klas gebruikt kan worden
  • informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

 Remedial teaching kan geboden worden aan kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Kosten: €60,- per 45 minuten, inclusief materiaal. Voor een langdurige overeenkomst zijn prijsafspraken mogelijk.