Kindbegeleiding

Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, hebben ouders dat vaak gauw door. Toch lukt het niet altijd om de oorzaak hiervan naar voren te krijgen, of geeft uw kind aan met iemand te willen praten.

In de gesprekken met uw kind wordt geluisterd naar het verhaal van het kind, zonder dat deze gedwongen wordt over zijn gevoelens te praten. Soms werkt het beter om met het kind te spelen, of hem te laten tekenen, zodat het kind zich veilig voelt. Het is belangrijk om te weten dat de inhoud van de gesprekken met het kind niet met u besproken worden, tenzij het kind hier expliciet toestemming voor geeft of wanneer er een wettelijk meldrecht is.