Van uitstel komt afstel

In januari 2016 volgde ik een cursus voor de training Dappere Dino’s. Dit is een training voor kinderen uit groep 3 en 4 (6-8 jaar) van gescheiden ouders. Uitgangspunt is dat het een preventieve interventie betreft; de ouders zijn recent uit elkaar gegaan en er wordt mee voorkomen dat kinderen hier (veel) last van krijgen.

Omdat mijn ouders scheidden toen ik 11 jaar was, mijn broertje 5, en mijn broer 13, weet ik uit ervaring wat dit voor gevolgen op deze verschillende leeftijden en sekses kan hebben. Voor buitenstaanders leek het in mijn geval niet alsof ik veel moeite met de scheiding had: ik maakte de basisschool goed af, had veel vriendjes en vriendinnetjes, slaagde binnen de reguliere tijd voor mijn VWO en gedroeg me redelijk voorbeeldig op school. Van binnen was het een ander verhaal; ik at slecht, was verdrietig, zocht steun en aandacht bij de buurvrouw die ik nauwelijks kende en had vriendjes met, laten we zeggen, behoorlijk puberaal gedrag. Pas als jongvolwassene kon ik de periode achter me laten en accepteren dat de scheiding niet ongedaan zou worden gemaakt. Mijn beide broers vertoonden ander, meer naar buiten gericht (‘externaliserend’) gedrag; zowel de jongste als de oudste deden dingen die in onze maatschappij niet geaccepteerd worden. Hulpverlening, in welke vorm dan ook, was voor ons alle drie goed geweest.

Momenteel ben ik bezig met het aanvragen van subsidie, om de Dappere Dino’s training te mogen geven. Dit is nodig, omdat er veel uren door zowel mezelf als een co-trainer in zitten. Omgerekend zou hier een fors bedrag tegenover moeten staan, als ouders dit zelf zouden moeten betalen. Ik vind het echter niet wenselijk als de training alleen voor kinderen van ouders met geld toegankelijk is.

Zojuist kreeg ik een mail: de gemeente maakt gebruik van de volgende regelgeving: “Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA) artikel 8 lid 3.”. Oftewel, ze stellen hun besluit met 28 dagen uit, waardoor ik het uiterlijk 28-12-2016 te horen krijg. En laat ik nou in de subsidieaanvraag gepland hebben om begin januari 2017 te starten, met de weken daarvoor als acquisitietijd, voorbereidingstijd en het voeren van intakegesprekken met ouders. Zullen ze bij de gemeente begrijpen, dat me dat zo dus niet gaat lukken…?